Palvelun tuottaa Skyt

Tietosuojaseloste ja evästeet

Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä tietoa keräämme verkkosivuiltamme, miten tietoja käsitellään ja miten ne on suojattu. Lue seloste huolellisesti, mikäli aiot vierailla sivustolla. Kun käytät verkkosivuja, sitoudut noudattamaan oheisia käyttöehtoja. Älä käytä sivustoa tai sen palveluja, jos et hyväksy kaikkia ehtoja tai et suostu
noudattamaan niitä. Sivuston ylläpitäjällä on oikeus muuttaa verkkosivustoja ja niiden sisältöä sekä sivuston käyttöehtoja ilmoittamatta siitä etukäteen.

2. Yleistä

Rekisterinpitäjä: Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Y-tunnus: 1869466-1
Yrittäjäntie 24, 7015 Kuopio

3. Rekisterin nimi

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n verkkosivujen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. Tietoja ei käytetä
automatisoituun päätöksentekoon, profilointiin eikä luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet.
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän
välillä olevaan asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisestä asiakassuhteesta, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita
rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana
ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö ja -lähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse,
sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta,
hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ei säilytä rekisteriin kerättyjä tietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä
osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tutustua rekisteriin tallennettuihin tietoihin ja oikeus vaatia näiden tietojen oikaisemista tai poistamista samoin kuin
oikeus peruuttaa suostumus tiedonsiirtoon tai asiakaskirjeeseen. Kaikki tähän osaan
liittyvät pyynnöt ja vaatimukset on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen, joka mainitaan kappaleessa 2.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Kävijäseuranta

Sivustolla käytetään Google Analyticsia kävijäseurantaa sivuston käytettävyyden parantamista varten. Google Analytics voi tallentaa käyttäjän kovalevylle väliaikaisia ja
pysyviä evästeitä. Evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston käytön kannalta
Kävijäseuranta (Google Analytics) perustuu anonyymiin dataan, jota tarkastellaan yhteenvetotasolla. Google Analytics tallentaa vierailuista esimerkiksi ladattujen sivujen
osoitteet ja otsikot, tiedon klikatuista linkeistä, sivulla vietetyn ajan, selaimen nimen
ja version, käyttöjärjestelmän ja tietoa näytöstä. Google Analytics ei tallenna esimerkiksi IP-osoitetta tai puhelimen MAC-tunnistetta.

Evästeet

Sivustot tallentavat evästeiksi kutsuttuja tietoja käyttämääsi tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen tunnistamistasi varten. Evästeitä käytetään sisällön ja mainosten räätälöimiseen, kävijöiden analysoimiseen sekä sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen. Evästeiden käyttö edellyttää sivuston käyttäjän hyväksyntää esimerkiksi antamalla suostumuksen tai muuttamalla selaimen asetuksia. Jos evästeitä ei haluta
vastaanottaa, ne voi poistaa käytöstä muuttamalla evästeasetuksia tai verkkoselaimen asetuksia. Evästeiden poistaminen käytöstä voi estää käyttämästä tiettyjä sivuston palveluja täysimääräisesti.
Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille, joita
voivat olla esimerkiksi yleishyödylliset tai yrityksen kanssa yhteistyötä tekevät tahot.
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ei vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai
yksityisyydensuojakäytännöistä.